Kancelaria notarialna

KATARZYNA ZIĘCINA MARLENA GŁĄB s.c.

O Kancelarii

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Wiemy, jak ważna dla Państwa jest przejrzysta i zrozumiała forma dokumentów. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by przy dokonywaniu czynności notarialnych treść zawieranych umów była przystępna, a strony były świadome konsekwencji prawnych. Odpowiadamy na wszystkie nurtujące pytania, tak aby mieli Państwo pewność zawieranej czynności notarialnej.

Zakres czynności Notarialnych

Czynności notarialne
sporządzane przez notariusza.

akty notarialne

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Do najbardziej powszechnych możemy zaliczyć dotyczące nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany.

czynności z zakresu prawa spadkowego

 • testamenty,
 • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
 • protokoły przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • umowy zbycia spadku i działu spadku

protokoły

 • zgromadzeń wspólników,
 • walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • innych osób prawnych

Poświadczenia

 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

ZARZĄD SUKCESYJNY

czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

protesty weksli i czeków

Notariusz sporządza protesty weksli i czeków stosując przepisy prawa właściwe dla tych czynność.

Misja

Nasza misja

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz jest osobą zaufania publicznego. Powoływany zostaje przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiemy, zarówno podczas spotkania w siedzibie kancelarii notarialnej – w samym centrum Opola, jak również drogą telefoniczną lub mailową w godzinach urzędowania kancelarii.

Zarówno w zakresie dokonywanych czynności, jak i osób, które za naszym pośrednictwem chcą takich czynności dokonać.Wyrażany podejściem do klienta oraz jakością świadczonych usług.

Poprzez osobiste zaangażowanie notariuszy na każdym, także początkowym etapie obsługi.

Poprzez zapewnienie pełnej dyskrecji w trakcie dokonywania czynności notarialnych, jak również pełnej dyskrecji w zakresie wszelkich dostarczonych dokumentów i informacji pozyskanych od stron czynności.

Kontakt z Kancelarią

Kancelaria Notarialna w Opolu

Nasza kancelaria notarialna oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także z zachowaniem etyki zawodowej notariusza, zapewniając tym samym prawne bezpieczeństwo swoim klientom.

W naszej kancelarii uzyskają Państwo fachowe i wyczerpujące informacje m.in. w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonywania konkretnych czynności notarialnych, potencjalnego wynagrodzenia notariusza czy wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Zapewniamy Państwu kompleksową i profesjonalną obsługę, solidność, terminowość, dokładność i dyskrecję w zakresie dokonywanych czynności notarialnych oraz indywidualne podejście do każdego klienta. 

Dbamy o zabezpieczenie praw i interesów naszych Klientów, kierując się przede wszystkim uczciwością, rzetelnością oraz etyką i godnością zawodową.

Nasi Klienci są dla nas najważniejsi, dlatego też termin każdego ze spotkań dopasowany jest do czasu i wymagań osób korzystających z usług kancelarii notarialnej.

Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, zadba z najwyższą starannością o zabezpieczenie interesów każdej ze stron transakcji, zapewniając zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i orzecznictwem.