Opłaty

Notariusz w związku z dokonywanymi czynnościami notarialnymi

pobiera następujące opłaty:

Notariusz poinformuje Państwa o kosztach dokonania konkretnej czynności notarialnej, jednakże ostateczna kalkulacja kosztów możliwa jest po przedłożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów. W celu ustalenia kosztów czynności prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią.